NESPOKOJENÍ LÉKAŘI ČLK

Já, níže podepsaný, nejsem spokojen se současnou úrovní i stylem vedení  České lékařské komory, které nereflektuje zájmy všech členů.  Souhlasím s  tím, že povinné členství v komoře by bylo nahrazeno nižším povinným  registračním poplatkem s tím, že členství v komoře by za stávající poplatek bylo dobrovolné.

Vzhledem k nutnosti zajistit věrohodnost těchto stránek budou jména signatářů do seznamu doplněna vždy s krátkým časovým odstupem a po větších skupinách.

Souhlasím s uvedeným prohlášením a mám zájem se přihlásit

Přihláška
Jméno a příjmení:
E-mail:
Okres:
Organizace/funkce:  (nepovinné)

Svým podpisem zároveň potvrzuji, že jsem členem České lékařské komory.


  Jméno E-mail Okres Organizace
251. Rudolf Procházka Praha praktický lékař
252. MUDr. Jan Škarda RK PL
253. MUDr. Jana Řezníčková Chomutov PLDD
254. MUDr. Pavel Tautermann Praha 9 SAS ČR, předseda
255. MUDr.Lubomír Hruška Praha 1 Nemocnice Na Františku/primář
256. Radim Duřpekt, MUDr Brno-město ambulantní ortoped
257. Olga Kunertová Praha Gaudia-ISZ
258. MUDr. Vladko Bydžovský Č.Budějovice
259. MUDr. Ivo Kunst Hradec Králové Dětský a dorostový psychiatr
260. Milan Šuják Trutnov Gynekol. ambulance, poradna pro těhotné/ambul. gynekolog
261. MUDr.Jitka Mlýnková Jihlava PL
262. MUDr.Ivan Kohl Zlín amb. specialista
263. Karel Rauš Praha
264. MUDr.Hana Sixtová Praha PL
265. Michal Lazák Praha 6 praktický lékař
266. Jaroslav Sochůrek Mladá Boleslav gynekolog
267. Jan Kolář Písek praktický lékař
268. Michal Večerek Ostrava praktický lékař pro dospělé
269. MUDr.Ivo Novák Šumperk praktický lékař
270. MUDr.Simona Nováková Šumperk neurolog
271. Jan Šťastný Ústí nad Labem patolog
272. MUDr.Kozderka Bohuslav Náchod suokromý lékař
273. MUDr.Hana Krákorová Praha 8 SPDDL
274. Jaroslav Kahoun Písek Praktický lékař Kovářov
275. Miroslav Kareš Ústí nad Orlicí
276. Zuzana Lapková Praha alergologie-imunologie
277. Alena Vaňhová Ostrava praktický lékař
278. Tamara Hynková Trutnov
279. MUDr.Nina Loutocká Praha soukr.gynekolog
280. MUDr Karel Voříšek Rychnov n. Kn. privátní gynekolog
281. Ludmila Ježková Písek PL
282. Lenka Švárová České Budějovice prakt.lékař
283. Eva Vlková Praha praktický lékař
284. MUDr Pavel Lochovský chomutov primář oddělení gyn-por.
285. Dobroslava Vokrojová Praha RK SPL ČR, praktická lékařka
286. Marek Ferkl Praha 2 internista
287. Dagmar Chocholová Praha PL
288. Vera Fastrová Jablonec n.N. PLDD
289. Zina Ropková Česká Lípa PLDD
290. Marie Rosecká Praha gynekolog
291. Otakar Deyl Česká Lípa amb.spec.
292. MUDr. Daniela Zatloukalová Brno
293. Dusan Buchta Ostrava PL
294. MUDr.Pavla Novotná Chrudim amb.specialista
295. MUDr.Alena Žídková Louny ambulantní specialista
296. Helena Mašková, MUDr. Žďár nad Sázavou soukr. gyn. ambulance
297. Ludmila Šustová Praha 1 praktická lékařka pro dospělé
298. Dagmar Buriánková Jablonec n. N. SPDDL
299. Dagmar Machoňová Tábor PLDD
300. František Žahourek Písek amb.psychiatr

Strana:  1  2  3  4  5   6   7  8  9  10 Tyto veřejně přístupné stránky jsou formální evidencí nespokojenosti lékařů s Českou lékařskou komorou.
Nejsou produktem žádné politické strany nebo hnutí, ale vzešly z iniciativy podepsaných lékařů.
V případě, že jste se připojil/připojila, prosíme o jejich šíření.Nespokojení lékaři České lékařské komory